Cumhuriyet ilan edildi, lakin ne hikmetse bir türlü tecelli etmedi.

Nitekim Cumhuriyet ilanının asıl gerekçesi Osmanlı devletini tamamen ortadan kaldırmaktı. İlan ettiler de ne oldu, ne değişti?" diye bir soru üretirsek, cevabı kolaylıkla yakalarız.

Meclis vardı, siyasi patiler mevcuttu, seçimler zaten senelerdir yapılıyordu. Değişen tek şey, padişahın koltuğuna reis-i cumhurun oturmasıdır.

Mamafih dönemin cumhurbaşkanlığı makamı vesayetin düdüğü olarak tasarlandı. Milli iradenin üzerinde mütemadiyen meçhul bir otorite tarafından öttürülen kallavi bir düdük...

Ülke yönetim pratiği senelerce monarşik cumhuriyet ile demokratik cumhuriyet arasında bir yerlerde asılı kaldı.

Oysa cumhuriyetten beklenen asıl kazanım demokrasinin ta kendisidir. Koca bir asır geçti, lakin demokrasinin kendisiyle henüz tanışmış değiliz.

Erdoğan sayesinde o istikamete yürüdüğümüz söylenebilir. Ötesi laf-ı güzaf!

Peki bunlar neyi kutluyor derseniz, işte onu bendeniz de bilmiyorum.

***

Dün, "Yahudi dönmelerinin zaferini bayram olarak benimsememiz için, O'nun Türklük iddiasına aldanmamız yetiyormuş. Sahi, keriz diye kime diyorlardı? Siz andımızı okuya durun hele, alkış seslerini Tel Aviv'den duyar gibiyim. Bana kalırsa ilk çelengi Masonlar koymalı!" diye paylaşmıştım.

***

Masonlar kendilerine yönelik hiçbir kurumsal ithama cevap vermezler, neden bilir misiniz?

Suçludur herifler de ondan! Muhtemel polemiğin nihayetinde tarihi cürmün ayan olacağını bilirler.

Dönemin Selanik şehrinde 13 tane mason locası mevcuttur, nitekim Osmanlı devletinin yıkılmasında ve taze cumhuriyetin müstemleke olarak tasarlanmasında karargah görevi görmüştür bu şehir.

Yakın tarihimizde topluma mâl olan siyasetçilerin, üst düzey bürokratların, burjuva efradının, sözde aydınların ve sanatçıların kahir ekserisinin Selanikli olması tesadüf değildir.

İttihat terakki şer cephesinin temellerinin Selanik'te atılmış olması, Hareket ordusunun orada örgütlenmesi ve İttihatçı liderlerin neredeyse tamamının mason olması,

Yahudi Türklüğü paradigmasındaki garabetin ve yakın geçmişimizde ülkemizin siyonist egemenliğine mahkum edilmesi iddiasının ispatı niteliğindedir adeta.

Peki ne kerameti var bu Selanik şehrinin?

O dönemde Selanik nufusunun %70 i yahudi ve geri kalan %30 un büyük bir bölümü de Türk kimliğine bürünmüş Yahudi dönmesi Sebateyistlerden oluşuyor.

Eğer gerçek anlamda bir kurtuluştan söz edeceksek, henüz işin başındayız.

Masonların doğrudan egemen olduğu üç ülke var, yeryüzünde...ABD, İsrail ve Türkiye...

Uyan be kardeşim uyan, uyan anam uyan babam, uyan uyan uyan!

İlk çelengi masonlar koymalı demiştik, koymuş arkadaşlar.