Diriliş Ertuğrul Dizisi Doktora Tezinde Yer Aldı
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalında doktora yapan Nagihan Çetin, “1990 Sonrası Türkiye’de Oluşan Töre Algısında Kitle İletişim Araçlarının Rolü” adlı tezinde Diriliş Ertuğrul isimli diziye de yer verdi.

TÜRK TÖRESİ İNCELENDİ

Danışmanlığı Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz tarafından yürütülen tezde Türk töresi, Türk töresinin işlevleri, Türk töresinde aile ve ailede kadın, erkek ve çocuğun rolü, medyada törenin hangi işlevleri ile yer aldığı seçilen örnek dizi ve filmler üzerinden incelendi.

Çetin, incelenen örneklerde genel olarak töre kavramının kimliksiz bir şekilde kullanıldığını, törenin işlevlerinden çoğunlukla “eylemlere meşruluk kazandırma” işlevine yer verildiğini, kadının erkek tarafından korunmaya muhtaç bir şekilde temsillerle sunulduğunu belirtti.

TÜRK TÖRESİNDE BİREYLER ARASI İLİŞKİLER

Öte yandan tez hakkında konuşan Çetin, Diriliş Ertuğrul isimli dizide Türk töresinin bireyler arası ilişkilerden, toplumun yönetimine varıncaya kadar birçok alanda etkin ve işlevsel olarak yer aldığını söyledi.

Dizide kadın karakterlerin yönetim, savaş ve ticaret alanlarında erkeklerden ayrı olmadığını, kadınların kendi canlarını, mallarını ve namuslarını kendilerinin korumakla mükellef tutulduğunu, böylelikle erkeğin himayesindeki kadın anlayışı yerine birey olarak kendisine yeten kadın temsilleri ile topluma olumlu yönde mesajlar verildiği belirtildi.

Kaynak: Beyaz Gündem (Mesut Köseoğlu)