Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “İyi çocuk yetiştirmek ve annelik yapmak, iyi bir fabrika kurmaktan daha kıymetlidir. Anneliği bu yüzden en önemli meslek olarak görmek gerekiyor. Ev hanımlığını küçültmek, psikolojik olarak yapılan bir savaş taktiğidir" dedi.

Tarhan Hocamız çok yerinde bir teşhis yapmış. Zira bir devletin varlık sebebi insandır. İnsanın, insan gibi devamı ise, sağlık bir aile yapısıyla münkündür. İyi bir aile yapısı içinde, ailede görev taksimi elzemdir. Ailede yapılacak görev taksimi ise, İslam'da olduğu gibi, yani fıtrata uygun bir şekilde olmalıdır ki, aile yapısı bozulmadan devam edebilsin.

Ailede ki görev taksiminde; Erkek, evin korunması, geçimi ve genel yönetiminden (lider) sorumlu olurken kadın ise, evin düzeni ve çocukların sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesiyle (eğitimci) ilgilenmelidir.

Eğer bu görev taksimine uyulmaz ise, o hanenin düzeni bozulur. Düzeni bozulan bir ailede sağlıklı bir nesil yetişmeyeceği için de, o ailenin oluşturduğu toplumda muzır (zarar veren) bir nesil meydana çıkar. Devletin bu muzır neslin verdiği zararları telafi etmesi ise, bazen imkansız hâle gelebilir.

Bu nedenle annelik, bir toplum için en hayati öneme sahip olan bir vazifedir ki, bu vazifenin hakkıyla ifâsı için, anne olacak kişilerin madden ve mannen çok iyi bir eğitimden geçmesi elzemdir. Elbette baba da sorumlu olduğu vazifeleri hakkıyla yapacak eğitimi küçük yaştan itibaren almış olmalıdır.

Hatta bu konuda devletimiz, kendini anneliğe adayan kadınlarımız için özel bir uygulama başlatmalıdır.

Mesela Devletimiz üniversitelerde annelik bölümleri (2 veya 4 yıl) açarak, bu bölümlerden mezun olanlara uzman anne olarak maaş bağlayabilir.

Elbette bu maaşın şarta bağlı olması gerekir. O şart ise, uzaman anneller için Aile Bakanlığınca yapılacak periyodik denetimlerde, Uzman Anne adayının görevini hakkıyla yapıtığını göstermesi olmalıdır.

Yani o annenin çocuklarındaki müsbet sonuçlarına göre, annelik maaşı devam ettirilmelidir. Tabi bu uygulama isteğe bağlı olmalıdır. Zira iş hayatında kadına mahsus işler için bayan çalışanada ihtiyaç olduğu aşikardır.

Hatta iş hayatında bile kadınlar için yarım günlük mesai imkanı sağlanmasında fayda var. Zira tam mesai ile çalışan kadınların, annelik vazifesini hakkıyla yapması neredeyse imkansızdır. Ne yazık ki, bu durum devletimiz açısından çok ciddi bir risktir. Bu nedenle çalışan annelere mahsusta özel bir annelik teşviği yapılması elzemdir.

Elhasıl iyi bir annelik, doğuştan gelen bir kabiliyet olmayıp, ciddi bir eğitim ve büyük bir emek gerektiren hayati öne sahip bir görevdir. Bu görevdeki en ufak bir ihmalin faturası bir devlet için çok ağır olabilir.