Mesleğimden dolayı bugüne kadar 60-65 arası ülke de bulundum.

Tarihi yerleri/yapıları imkan olduğu ölçü de gezdim, dolaştım. Yine tarihi şahsiyetlere ithaf yapıları, heykelleri vs. görmüşlüğüm, haklarında bölge halkları ile sohbet etmişliğim/bilgi almışlığım da oldu.

Şunu açıkça söyleyebilirim ki; 3. dünya ülkeleri hariç ortalama üstü hiçbir memlekete 10 Kasım vs. günlerinde ortaya çıkan manzaranın bir benzerini asla göremezsiniz.

Manzara bir yana, bu denli bağnaz/saplantılı bir ideolojinin yaşadığına hiçbir şekilde şahit olamazsınız.

Evet, muhataplarının dillerinden düşürmediği muasır medeniyetlerden (Avrupa vs.) bahsediyorum. Onların gözünde Türkiye'de ki Kemalist oligarşi ve uygulanmakta olan bilimum ritüeller; ciddi algısal, duygusal ve dahi toplumsal asimilasyonun yansıması olarak görülüyor.

Kısacası ülke, imrenilenlerin nezdinde (ve ne yazık ki en fazla imrenenler sayesinde), açık hava bir 3. dünya ülkesini andırıyor.

***

Kemalizm ve Kemalizm eksenli Türkçülük ideolojisi, Türk/İslam protestanlığı olarak tasarlanan (ilerici/seküler kamuflajlı) 'harici' bir projedir.

Protestanlık akımı dün ve bugün, İsevilikte hangi hususları protesto ediyorsa, Kemalizm de, İslamın aynı hususlarını hedef almaktadır.

Kısacası Protestanlık ve Kemalizm = Deizm'e çıkan/götüren 'süslü' geçiş basamaklarıdır.