Kaos/kriz mimarlarının çalışma şekli:

- Hedef ülke de toplumun sinir uçlarına dokunacak (çocuk istismarı, tecavüz, hayvanlara yönelik şiddet gibi) bir olay meydana gelir.

- Bu olay planlı olarak gelişmese dahi (ki genellikle ilk etapta değildir), eğer toplum dahilinde yeterli tepki/etkileşim alırsa (veya alması için), olay, özellikle görsel ve sosyal medya üzerinden devamlı olarak gündemde tutularak bilinçaltı oluşturulur.

- Etkileşimde bir düşüş yaşandığı veya beklenenin üzerine çıktığı an, gizli eller devreye girer ve benzer onlarca hadise hızla cereyan etmeye başlar.

- Bu süreçte (doğal olarak) toplumda ki tansiyon/güvensizlik duygusu gittikçe yükselir ve tanınmış kişilerin provakatif söylemleri ile daha da tırmandırılır.

- Devam eden süreçte devlet otoritesi/yeterliliği, hızlıca servis edilen (%90'ı asılsız) haberler ve olayları belirli bir zümreye mal etme/suçlama girişimleri üzerinden sorgulatılmaya başlanır.

- İnsanlar 'Devlet gerekeni yapmıyor, olaylar gittikçe artıyor' algısı üzerinden, kendi hesabını kendisi sormaya teşvik edilir -ki- bu tehlikeli aşamaya geçilen kısımdır.

- Aynı zamanda güvensizlik/huzursuzluk hissiyatı, toplumu hazır kıta durumuna getirir ve sonuç olarak ortam 'kurunun yanında yaşında yanabileceği' bir atmosfere evrilir.

- Kısa süre sonra suistimaller başlar. Bunu iftira üzerinden 'kendini aklama' girişimleri takip eder ve doğruyla yanlış artık içiçe girmiştir -ki- bu da planlanan kaosu doğurur.

- Son olarak harekete geçmeyen irfan sahibi kitleler, profesyonel tahrik operasyonları ile planlanan eylemlerin içerisine (karşıt kitleler olarak) dahil edilmeye çalışılır.

Hülasa,

Nihai hedef (gerçekleşirse sonuç) iç savaştır.

Seçimden bu denli güçlü/sağlam çıkan Türkiye'nin kendi haline bırakılmayacağını,

VE

Yakın zamanda bölgemiz üzerinde radikal adımlar atmaya hazırlanan güçlerin, içerisiyle meşgul/dikkati dağılmış olan bir Türkiye için ellerinden geleni yapacaklarını,
UNUTMAYALIM.

***

Üç koldan yürütülmekte olan provakasyonlara karşı temkinli olmakta fayda var.

1) Küçük çocukların kaçırılması (tecavüz/öldürülmesi)

2) Hayvanlara (özellikle yavru olanlara) şiddet.

3) Mülteciler üzerinden tahrik.

Hedeflenen;

Toplumda karşılığı oldukça fazla olan bu üç kritik üzerinden kitleleri harekete geçirmek.