Üroonkoloji Derneği üyesi ve Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Özgür Yaycıoğlu, böbrek kanserinin erken dönemde genellikle belirti vermediğini, kanserin ileri aşamalarında idrarda kanama, karnın yan tarafında ağrı ve kanser kitlesinin belirginleşmesi gibi belirtilere yol açtığını, ayrıca ateş, halsizlik, kilo kaybı, gibi şikayetler olabileceğini söyledi.
Prof. Dr. Yaycıoğlu, vücutta bulunan hücrelerin belirli bir kısmının kontrol dışı çoğalarak çevre ve uzak dokulara yayılmasının kanser olarak adlandırıldığını belirterek, "Böbrekler karnın üst arka bölgesinde her 2 yanda bulunan ve kandaki atık maddeleri süzerek idrar ile atılmasını sağlayan organlardır. Böbrek kanseri erişkinlerde böbreklerde oluşan en sık kanser türüdür ve tıp dilinde böbrek hücreli karsinom olarak adlandırılır. Böbreklerde daha nadir olarak görülen diğer kanser türleri arasında böbrek içindeki idrar yollarından kaynaklanan kanserler ve çocukluk çağında görülen kanserler sayılabilir” dedi.
Böbrek kanseri neden olur?
Böbrek kanserinin oluşma nedeninin henüz kesin olarak bilinmediğini söyleyen Dr. Yaylacıoğlu, “Yapılan araştırmalar böbrek kanseri gelişmesi açısından bazı risk faktörlerini ortaya koymuştur. Böbrek kanseri gelişiminde en önemli üç risk faktörü sigara, yüksek tansiyon ve şişmanlıktır. Anlaşılabileceği gibi, sağlıklı beslenme, egzersiz ve sigaradan uzak durmanın sayısız faydaları arasında böbrek kanseri risklerinden korunmak da vardır. Böbrek kanseri için diğer risk faktörleri arasında aile öyküsü, böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süre diyaliz tedavisi ve nadir görülen bazı genetik hastalıklar da sayılabilir. Ancak bilinmelidir ki, bu risk faktörlerine sahip olan herkeste böbrek kanseri gelişmeyeceği gibi, hiçbir risk faktörüne sahip olmayan kişilerde de böbrek kanseri gelişebilir” diye konuştu.
Böbrek kanserinin belirtileri nelerdir?
Yaylacıoğlu, böbrek kanserinin erken dönemde genellikle belirti vermediğini, kanserin ileri aşamalarında idrarda kanama, karnın yan tarafında ağrı ve kanser kitlesinin belirginleşmesi gibi belirtilere yol açtığını, ayrıca ateş, halsizlik, kilo kaybı, gibi şikayetler olabileceğini söyledi. Kanserin çevre dokulara ve uzak organlara yayılması sonucu öksürük, kemik ağrısı gibi belirtilere yol açabileceğini de sözlerine ekledi.
Böbrek kanseri kimlerde olur?
Böbrek kanserinin genellikle 50 - 70 yaş arası insanlarda ortaya çıktığını ve erkeklerde kadınlara göre yaklaşık 2 kat daha fazla görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Yaylacıoğlu, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde böbrek kanseri erkeklerde görülen kanserler arasında sıklık bakımından 7. sırada iken, kadınlarda en sık görülen 10 kanser türü arasında değildir. Erken evre böbrek kanseri genellikle belirti vermediği için bu evre hastaların çoğunluğunda tanı başka sebeplerle yapılan görüntüleme çalışmalarında (ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi gibi) rastlantısal olarak konulur. İlerlemiş hastalıkta ise tanı hastanın şikayetlerinin yine görüntüleme çalışmaları ile araştırılması ile konulur. Böbrek kanseri tanısı konulan hastalarda hastalığın yaygınlığının belirlenmesi amacıyla çeşitli ek laboratuar ve radyolojik incelemeler yapılır” dedi.
Böbrek kanseri nasıl tedavi edilir?
Böbrek kanserinin tedavisinin hastanın yaşı, sağlık durumu ve kanserin yayılım durumuna (evresine) göre belirlendiğini belirten Prof. Dr. Yaylacıoğlu şunları kaydetti:
“Böbrek dışına yayılmamış kanserlerde standart tedavi sadece tümörün veya böbrek ile birlikte tümörün cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Cerrahi tedavi hastalığın özellikleri göz önünde bulundurularak açık veya laparoskopik yöntemle yapılabilir. Genel sağlık durumu nedeniyle cerrahi tedavi yapılamayan ve kanser boyutu küçük olan hastalarda alternatif olarak kanser dokusunun ısıtılarak veya dondurularak tahrip edilmesine dayanan yöntemler uygulanabilir. Böbrek dışına yayılmış tümörlerde ise cerrahi tedavi ile birlikte veya cerrahi tedavi yapılmaksızın sistemik ilaç tedavileri uygulanır.”