Konya’da Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi Sonuç Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

AFAD Konya İl Müdürlüğü tarafından yapılan Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi sonuçlandı. Çalışmalar sonucunda Obruk Duyarlılık Haritası oluşturulduğu belirtildi. Projeyle ilgili bilgiler veren AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun, “AFAD Başkanlığı adına İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ve 2020 yılında başlayan projemiz çerçevesinde, ülkemizdeki obrukların oluşum mekanizmasının ortaya konulması, litolojik olarak obruk oluşabilecek alanlarda duyarlılık haritalarının oluşturulması, eylem planlarının hazırlanması ve bu eylemlerin il risk azaltma planlarına dahil edilmesi hedeflenmiştir. Obruk oluşumlarını belirli bir zemine oturtmak ve il düzeyinde duyarlılık haritası oluşturarak bunları eylem planları ile destekleyip şehrimizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için proje süresince saha çalışmaları sonucunda elde edilen 41 parametre ile dünyada kaya düşmesi ve heyelanlarda kullanılmış ülkemizde ise ilk defa bu projede kullanılan yapay zeka ile Obruk Duyarlılık Haritası Modeli üretilmiştir. Elde edilen parametrelerden yapay zeka yöntemiyle 28 parametre anlamlı çıkmış ve haritamız nihai halini almıştır” dedi.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, güzel bir çalıma yapıldığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, çalışmanın hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileyerek, çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da, Konya özelinde obruklar ön plana çıkıyor. Bu tabii dikkatle izlenmesi gereken bir süreç. Aslında bugün bu çalıştayın kapanışını yapmıyoruz. Bana göre açılışını yapıyoruz. Çünkü bu projeyle çok değerli 2 tane teknik ve temel obruk kılavuzu oluşturuldu. Burada birçok teorik altyapı oluşturuldu. Çok değerli çalışmalarla Konya’mıza ait Obruk Duyarlılık Haritası oluşturuldu ama esas iş bundan sonra başlıyor. Baktığımızda obruk oluşumlarının birçok farklı jeolojik, meteorolojik farklı farklı faktörleri var. Onları tetikleyen bir takım unsurlar var. Bunların ciddi bir bölümünün faylar boyunca geliştiğini görebiliyoruz. Tarımsal faaliyetlerle ilgili yapılması gereken birçok farklı çalışma, uygulama var, bir anlayış değişikliğine ihtiyaç var. Ama günün sonunda ne yaparsak yapalım sonuçta bu obrukların insan hayatını tehdit etmemesi, yerleşim yerlerimizi tehdit etmemesi gerekiyor. Ama ne yazık ki artık yavaş yavaş yerleşim alanlarımıza yakın kesimlerde de obruk oluşumlarının olduğu biliyoruz, görüyoruz. AFAD Başkanlığı’mızın bünyesinde uzun zamandan beri yürütülen bir afet, risk azaltma, kanunu çalışması var. Bu çalışma da belli bir noktaya erişti. İnşallah yeni yasama döneminde bakanımıza arz ettikten sonra bu kanunu da meclisimizin takdirine sunmak istiyoruz. Tabii bunun içerisinde birçok farklı farklı afet türlerine karşı risk azaltma ile ilgili finansman ilgili bir takım maddeler var. Diğer yandan Büyükşehir Belediyeler Kanunu’muzda aslında şehirlerimizi daha dirençli hale getirmek, imar planları konusunda, risk azaltma konusunda önemli maddeler var. Bölgede obruk oluşumuna neden olan kayaların tabanı 250 metre civarında bir derinlikte. Dolayısıyla çok rahatlıkla birtakım jeofizik yöntemlerle bunların sınırlarını, derinliklerini ve etki alanlarını saptamamız mümkün” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, projenin Konya açısından önemli olduğunu belirterek, insanların fiziksel ve doğal afetlere karşı geleceğe güvenle bakması ihtiyacı olduğunu kaydetti. Vali Vahdettin Özkan, “İlimizde de, bütün dünyada da doğal afetlere karşı dirençli reflekslerin oluşturulması, dirençli şehirlerin ve toplumların oluşturulması yönünde iyi bir seferberlik var. Bunun ülkemizde son zamanlarda belirgin hale gelmesi sevindirici bir şey. Şehrimizde de genel olarak doğal afetlere yönelik yapılan çalışmaları biliyoruz. Bu çalışmaların artarak devam etmesi temennimiz” diye konuştu.