Nesli tükenme tehlikesi altında olan şah kartalın korunması, enerji hatlarından zarar görmemesi için yuvalara yakın elektrik direklerinde izolasyon çalışması gerçekleştiriyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listeye alınan şah kartallarının enerji hatlarından zarar görmemesi hedefi ile izolasyon çalışmaları sürüyor. Şah kartal ve yavrularının korunması için yuvaya yakın direklerde izolasyon işlemi gerçekleştirildi.

Şah kartalın üreme bölgelerinden biri olan Trakya’da doğal yaşamın korunmasının, ekosistem dengesi ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi açısından kritik öneme sahip olduğu biliniyor.

Türkiye’deki doğa korumacılar tarafından düzenli olarak izlenen şah kartalın Trakya popülasyonunun karşı karşıya olduğu tehditlerden birinin enerji hatları olduğu ve özellikle yavru kartalların uçma deneyimleri olmaması sebebiyle bu tehditten daha fazla etkilendiği ifade ediliyor.

Elazığ’da kaldırımda yılan paniği Elazığ’da kaldırımda yılan paniği

Bu tehdidin özellikle yuvalar ve beslenme alanları çevresinde en aza indirilmesi amacıyla, DOKU Derneği ve BSPB Avrupa Yeşil Kuşağı kapsamında BestBelt programı tarafından desteklenen "Şah Kartal’ın Kadim Diyarı” isimli proje yürütülüyor. 2025 yılına kadar devam edecek proje, Trakya’daki üreyen Şah Kartal nüfusunun bilimsel yöntemlerle izlenmesini, türe yönelik tehditlerin belirlenerek, azaltılmasını ve türün bölgesel ölçekte korunması için bir acil durum eylem planının hazırlanmasını amaçlıyor.

Şah kartal yuvalarının yakın çevresindeki Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekiplerinin elektrik hatlarının izolasyon çalışmaları devam ediyor. Doğa ve Kültür Derneği arazi ekibi tarafından tespit edilen ve kartalların geleceği için potansiyel tehlike oluşturan elektrik hatları, TREDAŞ ekipleri tarafından proaktif şekilde izole ediliyor.