Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, New York’ta BM Kürsüsü’nden dünyaya seslendi. Hançerli, BM himayesinde bir Küresel Yerelleştirme Fonu kurulmasını önerdi.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi bünyesinde yapılmakta olan toplantılara davetli olarak ABD’nin New York kentine gitti. Daha önce iki kez BM kürsüsünde çalışmalarını anlatan Hançerli, bu sefer de Orta Doğu ve Batı Asya Bölgelerindeki Yerel ve Bölgesel Yönetimlerini (MEWA) temsil etti. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde “2030 Gündemini Yerelleştirme: Yerel ve Bölgesel Hükümetlerle Dönüştürücü Koalisyonlar (SKA Eylem Haftası) etkinliğinde İngilizce konuşma yapan Başkan Hançerli; “Küresel SKA Yerelleştirme Fonu" kurma önerisinde bulundu.

Konuşmasında Orta Doğu ve Batı Asya bölgesinin köklü geçmişine vurgu yapan Hançerli, "Yerel yönetimler olarak, son yıllarda pandemiden kaynaklanan çalkantılar, ekonomik zorluklar ve trajik depremlerin yanı sıra bazı diğer krizlerle ve doğal afetlerle karşı karşıya kaldık. Tüm bu deneyimler özgüvenimizi artırdı ve bu zorluklardan daha da güçlü şekilde çıktık. Ayrıca bu deneyimler, yerel yönetimlerin halklarının sorunlarına ve beklentilerine yönelik eşsiz yakınlığı ve anlayışıyla, bu kriz zamanlarında, en çetin mücadelelerle başa çıkarken dahi benzersiz bir çeviklik ve hassasiyet gösterme kapasitesine sahip olduğunu ortaya koymuştur. Yerel yönetimler bu zor zamanlardan geçerken tutarlı biçimde gerçek sorunlara gerçek çözümler sunmuş; yenilikçi, hızlı ve etkili yardım mekanizmalarını hayata geçirme kabiliyetlerini göstermiştir. Biz bunu ’Yerel Yönetimin Dönüştürücü Gücü’ olarak adlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında BM tarafından düzenlenen Üst Düzey Siyasi Forum 2023’te, kalkınma modellerinin temeli olan "Tabandan Yukarıya ve Tabanda Büyüme" ilkelerini sunduklarını hatırlatan Hançerli, "Bu yaklaşım; yerel düzeyde mevcut varlıkların ve kaynakların, vatandaşlık sıfatıyla bunlar üzerinde en fazla hakka sahip olan halkların ihtiyaçları ve beklentileri için en verimli şekilde kullanılmasını; gelir eşitliğini, iyi kamu yönetimini, insanların aidiyet duygusunu, toplumsal değerleri ve ortak arzuları nesilden nesle aktaran en etkili mekanizmayı sağlamaktadır. Bu yaklaşım, varlığın adil ve eşit dağılımına, ekonomik kapsayıcılığa, vatandaşlarımız arasında dayanışmaya ve toplumlarımızın her düzeyinde sosyal ve kültürel uyuma giden sağlam bir yoldur. Başka bir açıdan bakıldığında bu yaklaşım, yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma için sağlam bir temel oluştururken küresel düzeyde de kalkınma ve istikrara büyük katkı sağlayan, kolayca benimsenebilir ve aktarılabilir bir çerçeve sunmaktadır. Bu nedenle, ’Tabandan Yukarıya ve Tabanda Büyüme’ açık bir şekilde dünyadaki tüm insanlar için bir Demokrasi ve Barış Vizyonu’na bağlılığın yenilenmesine dair güçlü bir mesaj vermektedir ve önemli bir anlama sahiptir. Ulusal hükümetlerin bu yaklaşımı destekleme konusunda önemli bir payları ve görevleri olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler himayesinde bir "Küresel SKA Yerelleştirme Fonu" kurulmasını öneren Hançerli, "Bu fon, ortak geleceğimiz üzerine cesur yeni bir düşünceyi hızlandıracak; yerel kalkınma dinamiklerini güçlendirmeye ve harekete geçirmeye yardımcı olacak ve böylece gerçek kalkınma için büyük bir potansiyel açığa çıkaracak, cinsiyeti, ırkı, dini veya etnik kökeni ne olursa olsun hiçbir kimsenin geride bırakılmasına müsaade etmeyecektir. SKA’lara giden yolculuğumuz, adanmışlık ve işbirliği gerektiriyor. Burada bulunan herkese ve bizi duyanlara çağrım şudur; sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek için birleşelim, paylaşalım ve birlikte çalışalım" dedi.