Psikolojik Danışman Muhammed SONER, çocuğa bağırmanın hem kısa hem de uzun vadede ciddi sorunlar oluşturabildiğine dikkat çekerek, bu davranışın beraberinde getirebileceği bazı sorunları şöyle sıraladı;

ÇOÇUĞUNUZA DUYGUSAL OLARAK ZARAR VERİRSİNİZ

Çocuğunuza bağırarak, onun özsaygısını ve özgüvenini olumsuz etkileyebilirsiniz. Sürekli bağırma ve eleştirme altında kalan çocukların kendilerini değersiz hissetme ihtimalilleri yükselir. Kaygı, korku ve stres riskini artırır. Bu da çocuğunuzun duygusal ve psikolojik sağlığını olumsuz etkilemesi demektir.

Öfke gibi duygulanımları da etkiler. Ebeveynlerin sürekli bağırma modelini taklit eden çocuklar, kendi öfke yönetimi becerilerini geliştiremeyebilirler. Bu da gelecekte davranış sorunlarına yol açabilir.

SAĞLIKLI İLETİŞİM KURAMAYABİLİRLER

İletişim problemleri oluşabilir ki bağırmak, olumlu iletişimi engeller. Çocuğunuz duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade etmekte zorlanabilir ve sizinle iletişim kurmaktan kaçınabilir. Hatta çevreyle kurduğu iletişimlerde sağlıksız ve zarar verici olabilir.

Uzaklaşma ve isyan da iletişim problemlerini ortaya çıkarır ki bir çocuğa sürekli bağırırsanız, çocuğunuzun size karşı asi ve mesafeli bir tavır geliştirmesine neden olabilir. Çocuk, sürekli eleştirildiğini düşünüp sizden uzaklaşabilir.

Saldırganlık ve şiddet eğilimi de azarlanan çocuklarda yaygın olarak görülür. Çocuğun agresif davranışlar geliştirmesine neden olabilir. Çocuklar, bu tür davranışları model alarak ya da tepki olarak gösterebilir..

ÖĞRENME DE PROBLEM YAŞAYABİLİR

Araştırmalar gösteriyor ki öğrenme performansı azalmasının bir nedeni de çocuklara bağırmaktır. Bağırmak, çocuğun okul başarısını etkileyebilir. Sürekli stres altında olan çocuklar, öğrenme ve odaklanma konusunda zorluk yaşayabilirler. Akademik başarıları da düşebilir.

Bu nedenlerden dolayı, çocuğa bağırmak yerine olumlu ve etkili iletişim yöntemleri kullanmak, çocuğun duygusal sağlığını, özsaygısını ve genel yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecektir. Ebeveynler olarak sabır göstermek, empati yapmak ve duyguları daha sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenmek önemlidir. Eğer bağırmak dışında bir yöntem kullanarak, çocuktan beklenen davranışları göremiyorsak da bir uzmandan destek almamız gerekir.